GDAŃSK

Szkolenie MUZYKA i ZABAWA w MAKATONIE
przeznaczenie:

rodzice i specjaliści

warunki uczestnictwa:

posiadanie Certyfikatu stopnia I

adres:

Hotel Wolne Miasto (sala konferencyjna)
ul. Św. Ducha 2
Gdańsk

data:

20.10.2019
czas rozpoczęcia: godz. 9.00-16.00
OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN SZKOLENIA !

opłata:

230 zł specjalista (zestaw pomocy dydaktycznych + certyfikat);
200 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością (zestaw pomocy dydaktycznych + zaświadczenie);
220 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością (1 zestaw pomocy dydaktycznych + 2 zaświadczenia)

opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- śpiewnik "Pobawmy sie Razem"
- płytę CD do śpiewnika "Pobawmy sie Razem"
- torbę
- certyfikat (specjalista) /zaświadczenie (rodzic)
- serwis kawowy

dalejZGŁOSZENIE