Szkolenia Makatonu

W warsztatach szkoleniowych Makatonu mogą wziąć udział wszyscy, którzy pragną poznać metodę i wspomagać osoby, którym porozumiewanie się sprawia trudność. Nauka metody jest bardzo prosta. Po zakończonym kursie uczestnicy potrafią swobodnie posługiwać się zdobytymi umiejętnościami.

 

Jeżeli grupa rodziców lub specjalistów wyrazi zainteresowanie szkoleniem, istnieje możliwość przybycia Instruktora i zorganizowanie warsztatów na miejscu (zob. warunki). Szkolenia nie są organizowane dla placówek, które dodatkowo pobierają opłatę od uczestników, jak np.: ośrodki doskonalenia nauczycieli, centra metodyczne, etc. Kursy są przeprowadzane tylko dla przedszkoli, szkół, ośrodków, w których przebywają osoby z niepełnosprawnością a osoby organizujące nie pobierają żadnych dodatkowych opłat.

Podczas szkoleń, które mają formę praktyczną ! uczestnicy poznają kolejno: I Poziom Podstawowy - ok. 200 gestów i 200 symboli, II Poziom Zaawansowany - ok. 150 gestów i 150 symboli, III Poziom Rozszerzony - ok. 200 gestów i 200 symboli. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dwa zeszyty szkoleniowe, skoroszyt ze wszystkimi poznawanymi podczas kursu gestami (około 240 gestów), ulotkę, długopis, torbę oraz Certyfikat uprawniający do pracy metodą Makaton. Wszystkie materiały kursowe i pomoce dydaktyczne Makatonu wykonywane są bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Fundusz na ich realizację pochodzi z opłat kursowych.

 

 

Wszystkie inne szkolenia - niepotwierdzone przez PRKM - prowadzone na terenie Polski przez osoby niewykształcone w tym kierunku (stopień Instruktora), są warsztatami niezatwierdzonymi ! Za jakość uczonych gestów i formę tych szkoleń nie odpowiada PRKM !!

 

 

Osobą prowadzającą szkolenia w Polsce jest (dr B.B.Kaczmarek) profesjonalnym Tutor Makatonu, przeszkolonym na terenie Wielkiej Brytanii. Jej kompetencje obejmują zarówno Wielką Brytanią, jak i Polskę. Jest licencjonowanym Instruktorem metody i jedyną osobą upoważnioną (przez MVDP) do prowadzenia szkoleń na terenie Polski. Jest autorką polskiej wersji Makatonu i osobą odpowiedzialną za kształt rozwoju metody w Polsce.

 

Od roku 2010 szkolenia z zakresu metody Makaton prowadzi również mgr Jolanta Szwiec-Kolanko i od 2011 mgr Dagmara Czernek (asystentki ds. szkoleń), osoby przeszkolone i przygotowane przez dr B.Kaczmarek, nauczyciele z dużym doświadczeniem pracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie komunikacji alternatywnej; członkinie zespołu PRKM.