PIOTRKÓW TRYB.

Szkolenie ZAAWANSOWANE (II)
przeznaczenie:

specjaliści i rodzice

warunki uczestnictwa:

praca znakami Makatonu ok.1 miesiąc (od I stopnia szkolenia)
posiadanie Certyfikatu stopnia I

adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych.
Al.3 Maja 28/34
97-300 Piotrków Trybunalski

data: 13.01.2023

godziny szkolenia: 9.00-16.00
OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W PEŁNYM DNIU SZKOLENIA

opłata:

330,00 zł specjalista (zestaw pomocy dydaktycznych + certyfikat);
280,00 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością (nie specjalista) (zestaw pomocy dyd. + zaświadczenie);
350,00 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością (1 zestaw pomocy dyd. + 2 zaświadczenia);


dalej Słownictwo Podstawowe (p.Dodatkowy)

opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- podręcznik kolorowy z poznawanymi na kursie gestami Makatonu (poziom dodatkowy)
- płytę CD z symbolami graficznymi Makatonu z poziomu dodatkowego
- torbę, długopis
- certyfikat (specjalista) /zaświadczenie (rodzic)

dalejZGŁOSZENIE

Do góry