Wyszukiwarka

KROSNO

Szkolenie Zaawansowane

przeznaczenie: specjaliści & rodzice

warunki uczestnictwa: posiadanie Certyfikatu stopnia I


adres:

HOTEL KROSNO (sala konferencyjna)

ul. Lwowska 21

38-400 Krosno


data: 20.03.2016

czas rozpoczęcia: godz. 9.00-16.00


opłata:
250 zł specjalista;
190 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością;
200 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością


opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- podręcznik kolorowy z poznawanymi na kursie gestami Makatonu (poziom dodatkowy)
- podręcznik (czarno-biały) z poznawanymi na kursie gestami Makatonu (poziom Zwierzęta)
- płytę Cd z poznawanymi podczas kursu symbolami graficznymi z poziomu dodatkowego
- torbę i długopis
- certyfikat


dalejZGŁOSZENIE