Wyszukiwarka

WARSZAWA

Szkolenie Rozszerzone (III)

przeznaczenie: specjaliści & rodzice


warunki uczestnictwa:
-
posiadanie Certyfikatu stopnia I i stopnia II
- przygotowanie 2 konspektów zajęć (1 nauki gestów i 1 nauki symboli graficznych Makatonu)

Punkty według, których należy przygotować konspekty (oraz pod jaki adres wysłać) opisane zostały pod ikonką boczną: szkolenia Makatonu - Program - Poziom Rozszerzony (III)


adres:

Golden Floor Sky - Millenium Plaza (15 piętro, sala nr 11)

Al. Jerozolimskie 123a

Warszawa


Do wind jadących na wysokie piętra najlepiej jest wejść do budynku wejściem bocznym tj. stojąc twarzą do budynku od lewej strony. Wchodząc wejściem głównym windy znajdują się około 10 m od wejścia z lewej strony. Wejście do wind jest w korytarzyku przy recepcji (z p. ochroniarzami); należy podać informację, że na szkolenie Makaton. Po wyjściu z wind na 15 piętrze będą zawieszone karteczka z inf. Golden Floor Sky, szkolenie Makaton oraz numer sali.


data: 09-10.01.2015

czas rozpoczęcia: piątek godz.15.30-19.00/ sobota godz. 9.00-15.00


OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W OBU PEŁNYCH DNIACH SZKOLENIA !

opłata:
350 zł specjalista;
250 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością;
300 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością


opłata obejmuje:
- 1 zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- 1 podręcznik z ponad 200 poznawanymi na kursie gestami Makatonu poziomu 5-8
- 1 płytę CD symbolami graficznymi Makatonu poziomu 5-8 (866 symboli /433 w doc JPG i 433 w doc Word, możliwość drukowania w dowolnej wielkości, symbole z podpisami)
- teczkę i długopis
- smycz z symbolami Makatonu

dalejZGŁOSZENIE