WARSZAWA

Szkolenie ZABAWA w MAKATONIE
przeznaczenie:

rodzice i specjaliści

warunki uczestnictwa:

posiadanie Certyfikatu stopnia I

adres:

Centrum Szkoleniowe Wspólna (1 piętro, s. 8)
ul. Wspólna 56
00-686 Warszawa

data:

29.10.2023
czas rozpoczęcia: godz. 9.00-16.00
OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W OBU PEŁNYCH DNIACH SZKOLENIA !


dalej PROGRAM szkolenia

opłata:

300,00 zł specjalista (zestaw pomocy dydaktycznych + certyfikat);
260,00 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością (zestaw pomocy dydaktycznych + zaświadczenie);
320, 00 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością (1 zestaw pomocy dydaktycznych + 2 zaświadczenia)

opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- Podręcznik z Gestami Na Start (Maluchy)
- torbę
- certyfikat (specjalista) /zaświadczenie (rodzic)
- ciepłe napoje

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

dalejZGŁOSZENIE

Do góry