BYDGOSZCZ

Szkolenie MUZYKA i ZABAWA w MAKATONIE
przeznaczenie:

specjaliści i rodzice

warunki uczestnictwa:

posiadanie Certyfikatu stopnia I

adres:

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
ul. Z. Krasińskiego 10 (wejście od ul. Reja)
85-008 Bydgoszcz

data:

01.10.2022
czas rozpoczęcia: godz. 9.00-16.00
OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN SZKOLENIA !

opłata:

300,00 zł specjalista (zestaw pomocy dydaktycznych + certyfikat);
210,00 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością (zestaw pomocy dydaktycznych + zaświadczenie);
300,00 zł małżeństwo rodziców dziecka z niepełnosprawnością (1 zestaw pomocy dydaktycznych + 2 zaświadczenia)

opłata obejmuje:
- zeszyt szkoleniowy z treściami teoretycznymi i ćwiczeniami
- śpiewnik "Pobawmy sie Razem"
- płytę CD do śpiewnika "Pobawmy sie Razem"
- torbę
- certyfikat (specjalista) /zaświadczenie (rodzic)

 

brak miejsc - NABÓR ZAMKNIĘTY

Do góry