Prawo

SZANOWNI i DRODZY UŻYTKOWNICY MAKATONU®


Ze względu na liczne informacje o naruszaniu praw autorskich i znaku towarowego Makaton/KONi® - m.in. prowadzenie szkoleń przez osoby do tego nieupoważnione oraz tytułowanie się Terapeutą Makatonu® - pragnę zaznaczyć, że w przypadku łamania prawa zostaną zastosowane sankcje prawne względem osób, organizacji, placówek, które te prawa naruszają. Proszę o zaniechanie nadużyć wynikających z bezprawnego PROWADZENIA SZKOLEŃ z zakresu metody Makaton® oraz jakichkolwiek treści związanych z nauczaniem znaków, wykorzystywania znaków w sieci i publikacjach bez zgody oraz tytułowania się Terapeutą Makatonu®.

Kto może w Polsce prowadzić szkolenia z zakresu metody Makaton®
Tylko osoby do tego uprawnione, czyli posiadające tytuł Tutora Makatonu®. Osoby, które ukończyły wszystkie stopnie szkoleń z zakresu m. Makaton® a także posiadają tytuł Dyplomowanego Terapeuty Makatonu® nie mają uprawnień (co zostało określone na rewersie certyfikatów) do prowadzenia szkoleń z zakresu m. Makaton®. Do celów nauczania metody wymagane jest dalsze kształcenie (i tytuł Tutora metody). W Polsce upoważnione przez firmę Makaton są dwie osoby: mgr D. Czernek i mgr J. Szwiec-Kolanko (zob. o nas).

Jakie uprawnienia dają ukończone kursy podstawowe z zakresu metody Makaton®
Dokument ukończenia szkolenia I°, II°, III° uprawnia do stosowania metody Makaton (polskiej wersji Makaton/KONi®) zgodnie z ukończonym poziomem kompetencji, w codziennej pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością. Osoby, które ukończyły wszystkie stopnie szkoleń mogą starać się o uzyskanie tytułu Dyplomowanego Terapeuty Makatonu® (zob. certyfikaty), uprawniającego do tytułowania się Terapeutą Makatonu; nie dają uprawnień do prowadzenia szkoleń.

Kto może nazywać się Terapeutą Makatonu®
Nazwa MAKATON® i KONi® (oraz wszystko, co jest z nimi powiązane – szczególnie znaki) jest chroniona prawnie. Ochrona należy do firmy Program Rozwoju Komunikacji Makaton – Bogusława Beata Kaczmarek, w skrócie PRKM/KONi® - Komunikacja Osób Niepełnosprawnych. Prawne zastrzeżenie znaku towarowego służy ochronie nazwy, jak i koncepcji, w tym znaków manualnych i graficznych. W konkretnym zastosowaniu oznacza to, że tylko specjaliści, którzy pomyślnie ukończyli wszystkie stopnie szkoleń podstawowych (I° i II° i III° Makaton, Muzyka i Zabawy) prowadzone przez firmę Makaton i otrzymali tytuł Dyplomowanego Terapeuty Makatonu® mają prawo nazywać się Terapeutami Makatonu®. Ukończenie innych kursów nie uprawnia do tytułowania się Terapeutą m. Makaton®. Nieprzestrzeganie zasad prowadzi do naruszenia praw firmy i znaku towarowego.

Co daje Certyfikat Dyplomowanego Terapeuty Makatonu®
Dokument uprawnia do stosowania metody Makaton® (polskiej wersji Makaton/KONi®) w terapii rozwoju mowy i porozumiewania się osób z potrzebami komunikacyjnymi, szczególnie dzieci z dysfunkcjami werbalnymi; stosowania m. Makaton w szeroko pojętej terapii pedagogicznej i logopedycznej. Nie upoważnia do prowadzenia seminariów, wykładów, kursów i szkoleń na temat Makatonu. Dla celów nauczania metody wymagane jest dalsze kształcenie.

z poważaniem – dr BB. Kaczmarek
(autorka polskiej wersji Makaton/KONi®; właścicielka firmy Makaton - PRKM®)

Do góry